Van der Vlugt Verzekeringen

Wij zorgen ervoor dat u verzekert wat nodig is

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Wat doen wij met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de klachtencoördinator behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure, dan kunt u deze bij ons opvragen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Indien uw klacht naar uw inzicht niet afdoende behandeld wordt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bezoek de website www.kifid.nl voor meer informatie over de procedure en de contactgegevens.